اخبار ورزشی » جزئیات قرارداد رئال با شرکتی که قرار است برنابئوی جدید را بسازد