اخبار ورزشی » راموس امروز هم به تمرینات گروهی برنگشت