اخبار ورزشی » قراردادی که باعث شد رئال پردرآمدترین باشگاه جهان بماند