اخبار ورزشی » مادر بشار رسن، بازیکن پرسپولیس، در گذشت