اخبار ورزشی » مارکا: هم انتقال هازارد به رئال قطعی است هم دائمی شدن قرارداد کواچیچ